Investorer | About Us
  facebook  twitter  linkedin

+45 70707482 ro

Investorer

NoFloods er en del af Environment Solutions ApS - en scandinavisk virksomhed hvis primære fokus er på at reducere ødelæggelser som følge af oversvømmelse. Virksomheden ejes af private samt stat-ejede investorer.

Ministeriet for forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Ministeriet for forskning, Innovation og Videregående Uddannelser varetager blandt andet opgaver inden for forsknings- og innovationspolitik og sekretariatsbetjener og fører tilsyn med de uafhængige råd.De uafhængige råd udmønter midler til fri forskning, til strategisk forskning og til innovation samt rådgiver det politiske system. Styrelsen har også ansvar for samspillet mellem videninstitutioner og erhvervsliv, for forskningsformidling og for internationalt samarbejde på forsknings- og innovationsområdet.

Ministarstvologo

Fornyelsesfonden

Fornyelsesfonden er et statsejet initiativ grundlagt i efteråret 2009 under Erhversstyrelsen som resultat af et bredt politisk forlig. Fornyelsesfondens formål er at skabe vækst, beskæftigelse og eksport, særligt i små og mellemstore virksomheder. Fonden støtter virksomheders forretningsmuligheder inden for grøn vækst og velfærd samt understøtter omstilling til nye erhvervs- og vækstmuligheder i hårdt ramte områder.

Businessinnovationfund logo

CatScience

CAT er et privatejet aktieselskab, der hjælper iværksættere med at tilvejebringe den nødvendige kapital og de rigtige kompetencer, for at ideer kan blive til virksomheder. Udover egne midler i CAT Seed forvaltes i CAT risikovillig kapital fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, CAT Invest I A/S og CAT Invest Zealand, desuden tilføres kapital fra private investorer.

CAT logo

Minus2Plus

Minus2Plus Corp. specialiserer sig i opkøb af mindre virksomheder med formålet at bringe virksomheden videre til næste niveau. Dette gennem investeringer i og videreudvikling af eksisterende virksomheder, der enten er i krise og har et kapitalbehov, står over for et generationsskifte og dermed et ledelsesmæssigt behov eller uudnyttet vækstpotentiale. Minus2Plus bidrager med kapital, netværk samt professionel ledelse.

minus2pluslogo

Mermaid Capital Denmark

Privat ejet venture selskab der investerer i små og mellemstore virksomheder med stort vækstpotentiale.