NoFloods Cofferdam | Product
  facebook  twitter  linkedin

+45 70707482 ro

NoFloods Cofferdam

DEWATERING, DIVERSION AND DAMMING

DEWATERING, DIVERSION AND DAMMING
Med udgangspunkt i NoFloods-teknologien har vi konstrueret en mobil Cofferdam. Med NoFloods Cofferdam tilbyder vi en effektiv og omkostningsbesparende løsning til at styre vand (afvanding, vandafledning, opdæmning) med det formål at lette reparation af broer, udgravninger, installationer, byggeri eller simpelthen oprydning.

NoFloods Cofferdam er let at installere og fuldstændig sikker. NoFloods Cofferdam anvender vand på stedet til at fylde Watertube-konstruktionen, hvilket får dæmningen til at blive pustet op langsomt og ensartet, og danne en stærk, stabil barriere. NoFloods Cofferdam tilbyder:

NEM INSTALLATION: for at opsætte en Cofferdam ultrahurtigt, udlægges NoFloods Cofferdam direkte i vandet. I takt med at slangerne fyldes op og vandtrykket øges, installeres dæmningen på en kontrolleret måde – enten i cirkulær udførelse som en sænkekasse, eller lineært som en mobil spunsvæg. Afhængig af størrelse Cofferdam kan én eller to personer let transportere og installere den.

MANGE ANVENDELSESMULIGHEDER: Da NoFloods Cofferdam kan sættes op i stort set hvilket som helst strømvand eller stillestående vand, og da den kan føres i næsten alle retninger, giver det mulighed for mange anvendelsesmuligheder, for eksempel at tørlægge den ene side af en flod/en bropille, samtidig med at flodens strømvand flyder frit på den anden side.

STABILITET: Mulighed for at montere en membran for at forøge stabiliteten yderligere. Derved undgås enhver risiko for, at dæmningen skrider ud.

MODULARITET: Det er muligt at sætte flere sektioner i forbindelse med hinanden for derved at skabe nøjagtig den dæmningslængde, der er behov for.

Med de anvendte materialer kan NoFloods Cofferdam forblive installeret i længere tid, da de har lang levetid og kan modstå hårde vilkår. NoFloods Cofferdam tilpasser sig terrænet og er derfor velegnet til udlægning på alle almindeligt forekommende underlag. NoFloods Cofferdam er konstrueret til at modstå og agere stopklods for både stillestående vand og strømvand, og kan udlægges direkte i vandet.

For yderligere information venligst kontakt os direkte på 70 707 482 eller .

NoFloods - Controlled rollout of the barrier                        NoFloods - Complete installation of the dam                        NoFloods - Controlled rollout of the barrier