NoFloods Træningsprogram | Product
  facebook  twitter  linkedin

+45 70707482 ro

NoFloods Træningsprogram

FÅ BEDRE PRÆSTATIONER OG MERE SUCCES

At være forberedt på udfordringer og at kende sit udstyr forbedrer sikkerheden og effektiviteten. Hos Environment Solutions træner vi folk til at være forberedt, så de kan håndtere krisesituationer i den virkelige verden.

Ordentlig træning er afgørende for at sikre, at alle involverede medarbejdere er rustet til at håndtere den pågældende krise-situation samt udstyr. Jo mere de ved om situationen og udstyret, jo større sandsynlighed for succes.

VI SØRGER FOR GRUNDIG TRÆNING UNDER KONTROLLEREDE FORHOLD

Det overordnede mål er at opnå det højest læringsniveau ud fra træningen. Vores træningsfaciliteter giver deltagerne mulighed for at opnå fortrolighed med de forskellige typer NoFloods-teknologi. Med udgangspunkt i metoder, som involverer folk aktivt og bringer viden ind i den operationelle anvendelse af udstyret, omfatter vores uddannelsesmoduler både teoretisk gennemgang og ”hands-on” øvelser i praksis.

DEN RETTE TRÆNING TIL DE RETTE BEHOV

Respekt for vore kunders investering i træning er for os ensbetydende med, at vi tilbyder træning, der dækker deres behov. At definere de eksakte behov, afstemme forventningerne, og derigennem målrette træningen til at opfylde disse behov, er derfor en meget vigtig del af uddannelsesprocessen.

CERTIFICERING

Resultaterne af al form for uddannelse bør være målbare og dokumenterede, hvilket er grunden til, at alle deltagere bliver certificeret i henhold til uddannelsesniveauet for deres træning.

For yderligere oplysninger kontakt os på + 45 70 707 482 eller