Tørlægning / Cofferdam | Concept
  facebook  twitter  linkedin

+45 70707482 ro

Tørlægning / Cofferdam

LETTER UDGRAVNINGS-, ANLÆGS-, BYGGE- ELLER OPRENSNINGSARBEJDET

En Cofferdam foranlediger en midlertidig struktur eller indelukke, der konstrueres med afvanding, afledning eller inddæmning af et lukket område som formål. Det primære formål med en Cofferdam er at styre vandmasserne med henblik på at skabe tørre omgivelser til et projekt.

NoFloods Cofferdam er baseret på NoFloods principperne, og udnytter vandet på stedet til at fylde slangerne. I takt med at de stille og roligt fyldes op og vandtrykket øges, installeres NoFloods Cofferdam på en kontrolleret måde – enten cirkulært som en sænkekasse, eller lineært som en mobil spunsvæg – og tørlægningen er en realitet. Brug af NoFloods Cofferdam er en effektiv og omkostningsbesparende løsning, der letter udgravnings-, anlægs-, bygge- eller oprensningsarbejder.

NoFloods Mobile Cofferdam kan bruges til alle situationer og behov for kontrol med vand i stor målestok:

AFLEDNING AF VAND: Afledning af vand, afvanding og vandstyring er almindelige udtryk, der beskriver fjernelse eller dræning af grund- eller overfladevand, typisk på en byggeplads. Afledning af vand er ofte nødvendig inden udgravning af undergrunden til f.eks. fundamenter, afstivning, kælderrum samt reparationer af eksisterende vandstrukturer.

OMLEDNING: Midlertidig omdirigering af vand kan være nødvendigt for at påbegynde et projekt og/eller tillade et projekt at fortsætte.

OPDÆMNING: Opdæmning består i processen med at skabe en barriere, der holder vandet tilbage. Barrieren kan være nødvendig for at opretholde grundvandsstanden, indsamle vand til opbevaring og forhindre vand i at overskride fastsatte sikkerheds- eller tærskelværdier.

Du kan finde mere information om NoFloods Mobile Cofferdam her

NoFloods - Preparation of dam on riverbank                       NoFloods - Controlled roll out across river                     NoFloods - Finished installation of the NoFloods dam